Plan lekcji dla nauczyciela NO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
08:00 - 08:45
-
-
-
-
JOZ
3za
110
Język angielski
2
08:50 - 09:35
-
-
-
J.A
1ta
110
Grupa 2
J.A
3za
110
Język angielski
3
09:45 - 10:30
-
-
-
J.A
1tb
110
Grupa 2
J.A
1ta
110
Grupa 2
4
10:45 - 11:30
J.A
1ta
110
Grupa 2
J.A
3TSa
110
Grupa 1
-
J.A
3TSa
110
Grupa 2
J.A
1tb
110
Grupa 2
5
11:40 - 12:25
J.A
2za
110
Język angielski
J.A
1tb
110
Grupa 1
J.A
1tb
110
Grupa 2
J.A
1tb
110
Grupa 1
-
6
12:35 - 13:20
-
JOZ
3ze
110
Blacharz samochodowy
J.A
3ze
110
Język angielski
-
-
7
13:35 - 14:20
J.A
1tb
110
Grupa 1
J.A
2za
110
Język angielski
-
-
-
8
14:25 - 15:10
J.A
3TSa
110
Grupa 2
-
J.A
3TSa
110
Grupa 1
-
-
9
15:20 - 16:05
-
-
-
-
-
10
16:05 - 16:05
-
-
-
-
-
11
16:05 - 16:05
-
-
-
-
-
12
16:05 - 16:05
-
-
-
-
-