Plan lekcji dla nauczyciela KO

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
08:00 - 08:45
PRAC.OIN
4TSa
116
Technik pojazdów samochodowych
PRAC.OIN
4TSb
116
Technik pojazdów samochodowych
PODW
1tb
116

D: Teren
-
PODW
1ta
116
2
08:55 - 09:40
PRAC.OIN
4TSa
116
Technik pojazdów samochodowych
D: Szatnia - wejście II do s. 214
PRAC.OIN
4TSb
116
Technik pojazdów samochodowych
PODW
2tb
116
PODW
1tb
116
EiELE
2bze
116
Elektromechanik pojazdów samochodowych
D: Teren
3
09:50 - 10:35
PRAC.OIN
4TSa
116
Technik pojazdów samochodowych
PRAC.OIN
4TSb
116
Technik pojazdów samochodowych
D: Teren
PODW
2tb
116

D: Szatnia - wejście II do s. 214
EWPS
2tb
116
EiELE
2bze
116
Elektromechanik pojazdów samochodowych
4
10:50 - 11:35
PRAC.OIN
4TSa
116
Technik pojazdów samochodowych
D: Szatnia - wejście II do s. 214
PRAC.OIN
4TSb
116
Technik pojazdów samochodowych
D: Szatnia - wejście II do s. 214
PODW
3ta
116

D: Szatnia - wejście II do s. 214
PODW
2ta
116
-
5
11:45 - 12:30
PRAC.OIN
4TSa
116
Technik pojazdów samochodowych
D: Szatnia - wejście II do s. 214
PRAC.OIN
4TSb
116
Technik pojazdów samochodowych
BPS
3bza
116

D: Szatnia - wejście II do s. 214
EWPS
2ta
116
BPS
3bza
116

D: Teren
6
12:40 - 13:25
PRAC.OIN
4TSa
116
Technik pojazdów samochodowych
PRAC.OIN
4TSb
116
Technik pojazdów samochodowych
D: Szatnia - wejście II do s. 214
BPS
3bze
116
Elektromechanik pojazdów samochodowych
PODW
1ta
116
PODW
3tb
116
7
13:35 - 14:20
PODW
2ta
116
EWPS
2ta
116

D: Szatnia - wejście II do s. 214
EWPS
2tb
116
PODW
3tb
116
-
8
14:30 - 15:15
EWPS
2tb
116
EWPS
2ta
116
ZZW
2tb
116
PODW
3ta
116
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-