Plan lekcji dla klasy 1tb

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1
08:00 - 08:45
WF
WO
SG3
1tb (TS)
J.N
SA
204
Grupa 1
J.A
NO
110
Grupa 2
REL
RK
205
1tb (TS)
REL
RK
205
1tb (TS)
PODW
KO
116
1tb (TS)
2
08:55 - 09:40
WF
WO
SG3
1tb (TS)
J.A
NO
110
Grupa 1
INFORMA
WT
101
Grupa 2
FIZ
SI
113
1tb (TS)
WF
WO
SG1
1tb (TS)
J.N
SA
204
Grupa 1
J.A
NO
110
Grupa 2
3
09:50 - 10:35
CHE
RR
213
1tb (TS)
MAT
ST
8
1tb (TS)
ZZW
NO
110
1tb (TS)
EDB
SA
204
1tb (TS)
MAT
ST
8
1tb (TS)
4
10:50 - 11:35
MAT
ST
8
1tb (TS)
PodKM
MG
202
1tb (TS)
PODW
KO
116
1tb (TS)
HIS
RA
13
1tb (TS)
PRZEDS

208
1tb (TS)
5
11:45 - 12:30
J.A
NO
110
Grupa 1
J.N
SA
204
Grupa 2
BIOL
BG
209
1tb (TS)
SILN
MG
202
1tb (TS)
GEO

208
1tb (TS)
PodKM
MG
202
1tb (TS)
6
12:40 - 13:25
SILN
MG
202
1tb (TS)
WOK
PJ
115
1tb (TS)
HIS
RA
13
1tb (TS)
J.A
NO
110
Grupa 1
J.N
SA
204
Grupa 2
PodKM
MG
202
1tb (TS)
7
13:35 - 14:20
J.P
PJ
107
1tb (TS)
J.P
PJ
115
1tb (TS)
BEZP
PW
113
1tb (TS)
INFORMA
WT
101
Grupa 1
J.A
NO
110
Grupa 2
-
8
14:30 - 15:15
J.P
PJ
107
1tb (TS)
-
-
-
-
9
15:25 - 16:10
-
-
-
-
-