31 sierpnia (piątek) wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Od dzisiaj można odbierać dyplomy (lub informację o wyniku egzaminu zawodowego) w sekretariacie szkoły. Przypominamy, że wyniki można odebrać wyłącznie osobiście.
Z wynikiem można także zapoznać się po zalogowaniu do OKE Poznań (login i hasło do odebrania w sekretariacie szkoły.
Osoby, które nie zdały egzaminu powinny złożyć deklarację przystąpienia do poprawki z części niezaliczonej, w terminie do 8 września, aby zdawać w styczniu 2019 roku (najlepiej zaraz po odebraniu informacji o wynikach).
Osoby, które zdały wszystkie kwalifikacje i ukończyły szkołę, we wrześniu otrzymają dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Przewiń do góry